Inscriere copiiilor in anul scolar 2018-2019

In perioada 7-15 mai 2018 se face reinscrierea copiilor pentru anul scolar 2018-2019.Fisele de reinscriere pentru fiecare copil, se gasesc la doamnele educatoare de la grupe.Acestea se vor completa si se vor depune apoi la conducerea unitatii de invatamant.
In perioada 23-31 mai 2018 se vor inscrie copiii nou veniti in gradinita.Capacitatea gradinitei ,precum si numarul de clase si locuri /clase , vor fi afisate la sediul unitatii de invatamant.
Actele necesare precum si orarul inscrierilor – se vor afisa la avizierul gradinitei,
Director, prof.Ciobanu Daniela